Băng Hải Tặc [SPADE]

Thông báo & Chú ýBài gửi sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Sự Thật Về BK Server Và Admin Huy 1, 2

love Tác giả: [VN]N_HuyGửi lúc: Sat Apr 11, 2015 9:31 pmTrả lời: 17Lượt xem: 1147

avataron Mon Apr 25, 2016 11:50 am
KarryWing Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Ủng Hộ Cho BK Server (Ủng Hộ Để Duy Trì Sự Tồn Tại Của BK Server) 1, 2, 3

love Tác giả: SofpediaGửi lúc: Wed May 25, 2011 8:37 pmTrả lời: 42Lượt xem: 9341

avataron Fri Jan 29, 2016 9:32 pm
RemSan Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Bộ Luật Hiến Pháp BK Server ! 1, 2, ... , 8, 9

bookmark Tác giả: [VN]N_HuyGửi lúc: Sat Jan 24, 2015 11:29 amTrả lời: 129Lượt xem: 9316

avataron Sun Dec 27, 2015 12:37 pm
KarryWing Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Tiểu Sử BK-Server (Quá Trình Hình Thành - Phát Triển - Kết Thúc ) 1, 2, ... , 5, 6

love Tác giả: [VN]N_HuyGửi lúc: Fri Jan 06, 2012 11:39 pmTrả lời: 87Lượt xem: 4546

avataron Tue Dec 15, 2015 12:09 pm
KarryWing Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Tuyển Quân Hải Tặc SPADE 1, 2, ... , 23, 24

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Tue Jan 20, 2015 9:19 pmTrả lời: 358Lượt xem: 32040

avataron Mon Apr 11, 2016 11:51 am
[Mafia]DanChoi Xem bài viết sau cùng

Không có bài viết mới Danh Sách Băng Hải Tặc SPADE 1, 2, ... , 12, 13

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Tue Jan 20, 2015 9:35 pmTrả lời: 186Lượt xem: 4394

avataron Thu Apr 07, 2016 12:01 pm
Katakuri Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Tiểu Sử Clan - SPADE (Quá trình Hình Thành - Phát Triển - Chưa Kết Thúc) 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Thu Apr 09, 2015 10:14 pmTrả lời: 7Lượt xem: 277

avataron Fri Jun 12, 2015 4:42 pm
KarryWing Xem bài viết sau cùng

Chủ đề

Chủ đềBài gửi sau cùng

Không có bài viết mới Sắc Thoại [Spade]Kuzuri =)) [Đã Xuất Bản] 1, 2

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Tue Oct 06, 2015 4:26 pmTrả lời: 18Lượt xem: 492

avataron Sat Dec 05, 2015 7:35 pm
RemSan Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời [Lấy Ý Kiến] Sát Nhập SUNNY vào SPADE 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sun Nov 08, 2015 1:31 pmTrả lời: 2Lượt xem: 280

avataron Sun Nov 08, 2015 2:20 pm
Thinh11 Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Tạm biệt mấy chế :( 

normal Tác giả: SkrillexGửi lúc: Sun Oct 04, 2015 8:34 amTrả lời: 12Lượt xem: 292

avataron Sun Oct 04, 2015 3:12 pm
ZzErwin Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời War Clan: [Spade] - [Hunter] 1, 2, ... , 5, 6

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sun Sep 27, 2015 8:26 pmTrả lời: 76Lượt xem: 1230

avataron Wed Sep 30, 2015 10:30 pm
Katakuri Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Đơn Xin Vào Clan Spade 

normal Tác giả: ZzErwinGửi lúc: Tue Sep 29, 2015 7:49 pmTrả lời: 5Lượt xem: 201

avataron Wed Sep 30, 2015 12:24 pm
Katakuri Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Quyền Lực Trong Băng Hải Tặc [SPADE] 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sat Sep 19, 2015 12:17 amTrả lời: 8Lượt xem: 285

avataron Sun Sep 20, 2015 7:08 pm
phuvvt5 Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Tổng Tuyển Cử Phó Clan [SPADE] Lần 2 1, 2

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sat Aug 15, 2015 12:28 amTrả lời: 19Lượt xem: 397

avataron Sun Aug 16, 2015 6:35 pm
Katakuri Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Clan [SPADE] - Hệ thống Đội Trưởng 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Thu Jul 23, 2015 7:18 pmTrả lời: 6Lượt xem: 186

avataron Fri Jul 24, 2015 7:14 am
BinCup (Smile) Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Liên Minh Clan GTA - [Yonkou] 1, 2, 3

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Mon May 25, 2015 3:54 pmTrả lời: 41Lượt xem: 689

avataron Sat Jul 18, 2015 11:00 pm
Katakuri Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời [Thông Báo] Liên Minh Clan L.O.D 1, 2

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sat Jul 11, 2015 3:26 pmTrả lời: 22Lượt xem: 379

avataron Wed Jul 15, 2015 11:26 pm
[Mafia]DanChoi Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời [SPADE] Tuyển Đội Trưởng Đội 4 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Tue Jul 14, 2015 7:49 pmTrả lời: 8Lượt xem: 237

avataron Wed Jul 15, 2015 10:03 pm
ZzErwin Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Anh Huy có vào forum thì ghé qua đây 1, 2

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sun Jun 28, 2015 11:44 pmTrả lời: 23Lượt xem: 404

avataron Wed Jul 08, 2015 4:47 pm
Katakuri Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời đơn xin vào clan spade 

normal Tác giả: [Spade]NgocGửi lúc: Tue Jun 23, 2015 6:08 pmTrả lời: 1Lượt xem: 178

avataron Tue Jun 23, 2015 6:21 pm
Sasaki Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Thông Báo Mới Của League Of Destruction 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Tue May 19, 2015 11:35 amTrả lời: 3Lượt xem: 198

avataron Wed May 20, 2015 7:42 pm
[VN]N_DanChoi Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Facebook lag vãi, úp lên đây cho lẹ 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sun May 10, 2015 10:59 amTrả lời: 3Lượt xem: 202

avataron Sun May 10, 2015 8:15 pm
Peter Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời SPADE Đổi khẩu hiệu, đổi logo 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Mon Mar 09, 2015 10:06 pmTrả lời: 5Lượt xem: 250

avataron Mon Apr 13, 2015 9:40 pm
Peter Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Đại sứ của Clan SPADE 

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Tue Mar 31, 2015 3:37 pmTrả lời: 7Lượt xem: 224

avataron Sat Apr 04, 2015 9:23 am
ZzErwin Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời tại sao ko zo đc sever 

normal Tác giả: ZzErwinGửi lúc: Wed Apr 01, 2015 9:00 amTrả lời: 11Lượt xem: 218

avataron Wed Apr 01, 2015 9:56 pm
[VN]N_Huy Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Chuyển Chủ Nhà :v 

normal Tác giả: [V.I.P]StickGửi lúc: Fri Mar 06, 2015 8:49 pmTrả lời: 2Lượt xem: 238

avataron Wed Mar 11, 2015 7:52 am
undertakerduy Xem bài viết sau cùng

Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời Đơn Xin Lưu Vị Trí Clan 1, 2

normal Tác giả: KatakuriGửi lúc: Sun Mar 01, 2015 12:07 pmTrả lời: 17Lượt xem: 294

avataron Thu Mar 05, 2015 12:38 pm
FallKon Xem bài viết sau cùng
Người Điều Hành: Katakuri, Quản lý cao cấp
Các thành viên đang truy cập: Không
Đang truy cập Diễn Đàn này: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Thông báo Thông báo
  • Bài viết mới Bài viết mới
  • Không có bài viết mới Không có bài viết mới
  • Chú ý Chú ý
  • Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
  • Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
  • Thông báo chung Thông báo chung
  • Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
  • Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]