Cách sử dụng IDM vĩnh viễn,không cần crack+serial, update vô tư

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
bạn muốn dùng IDM miễn phí vĩnh viễn thỳ hãy làm theo mấy bước sau >CHÚ Ý là rất rất dễ hiểu đảm bảo bạn thành công 100%

bước 1)nếu ai chưa bao giờ download IDM về thỳ hãy bỏ qua bước này
nếu ai đã và đang sử dụng thỳ hay gỡ bỏ nó đi(kể cả chưa và đã hết hạn key)

Bạn có thể dùng Your Uninstaller để gỡ bỏ sạch sẽ, không thì vào Control panel/Add and remove Program

Bản này pro, phục vụ bà con nè:
Download YU!2010:http://www.ursoftware.com/dlds/public/yusetup2010.exe
key:
Name : John Kennedy
Serial : 000017-6YFWWR-1U7TDC-KQN0CN-R9FU5W-W7HRXW-ZK3HCE-YX8TWZ-EJQ9CW-8UVFWB
(bản 2010 pro lém nhiều chức năng cool)

bước2)Mở file hosts theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32\drivers\etc bằng một chương trình soạn thảo nào đó như Notepad. (Open With -> choose Notepad)

rồi bà kon copy 3 dòng dưới đây sau dó paste vào host và save!

207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
và host sẽ có những dòng chữ như vầy:
---------------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------
và lưu lại(save)

bước 3)Tải bản IDM mới nhất và cái đặt, sử dụng key bất kỳ để kích hoạt .

FName=Chuyen Tinh
LName=Buon
Email=mr.chuyentinhbuon@gmail.com
Serial=7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4
sau đó khởi động lại máy!!!!!
có ai ko hiểu pm yahoo: goku123_ct @57
  Bài viết hay nhất2
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
ê fake of người ta sao ko ghi nguồn mầy
vs cái nầy ai mòa chẳg bík 3 :))
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
ghi nguồn thế nào mới là vấn đề
  Bài viết hay nhất4
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
thì ăn cắp of web nào , ghi nguồn web đó hỉu chưa 3
đừg nói là ko ăn cắp nha , cho ăn hành đấy
  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
ko bik cách ghi nguồn
  Bài viết hay nhất6
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
vãi , bài này là coppy web nào ghi là
Nguồn : *******
hỉu chưa 3
đừg nói là ko coppy là cho ăn hành
  Bài viết hay nhất7
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
nguồn là copy cái web đó hả
  Bài viết hay nhất8
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
ko , ghi tên of web mà mìk coppy đó vd : Nguồn : gtaviet.tk
  Bài viết hay nhất9
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
à hiểu rồi
  Bài viết hay nhất10
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
zậy thì tốt :D
  Bài viết hay nhất11
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
nhwng sao phải ghi nguồn
  Bài viết hay nhất12
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
ghi để tôn trọg hỉu chưa 3
  Bài viết hay nhất13
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
vậy lúc nó copy của mình chưa chắc j nó tôn trọng mình @77
  Bài viết hay nhất14
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
sao lại ko , mi ko thấy là nếu 1 topic nào mà coppy thì toàn ghi là Nguồn
ko tin mi xem web # thứ đi
  Bài viết hay nhất15
avatar
Chủ Clan [F.B.I]
Chủ Clan [F.B.I]
2 đứa này nói chuyện hài vãi ^^
  Bài viết hay nhất16
Bạn không có quyền trả lời bài viết