Bây giờ là tình hình gì đây

  Bài viết hay nhất1
avatar
Phó Clan [MAFIA]
Phó Clan [MAFIA]
Tình hình gì đây rất chi là tình hình, tình hình là gì, tình hình là yêu tấm hình, là ngưòi tình trong tấm hình. Tình hình là lâu rồi không bị xơi gạch, tình hình là vậy, hết tình hình (CHÉM NHIỆT TÌNH ĐÊ BÀ CON ƠI) @51 @54 @55 @57 <img src=" longdesc="25" /> ^^ @121 @81 @83 @84 @95 @84 @25
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
tình hình là em giật mình :-s
  Bài viết hay nhất3
avatar
Huyền Thoại - Thế Hệ F1
Huyền Thoại - Thế Hệ F1
tình hình là các nick trên type này sắp bị banned ó.ò
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết