còn đây là câu đố nát ốc

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Câu 1 :Tác giả: ___.:L:.___
2 Một lỗ mọc hai bờ đá, chính giữa có cái lá hồng đơn (là cái gì?)


Câu 2: Tg ___.:L:.___ nốt
Con gì khi sống thì vô ích mà chết đi lại có ích? ( wá dễ )

Câu 3 : Unknow Artis
lò lò lò có giò mà không có đầu?
lầu lầu lầu có đầu mà không có giò?
đó là 2 con gì?

Câu 4 :
Có 15 con bò , nhốt vào 4 chuồng , sao cho số con trong mỗi chuồng là số lẻ !


Câu 5 :
Cái gì nằm thì đứng,đứng thì nằm???

Câu 6 :
Trên lông dưới lông, phồng lên để ngắm (Là gì) ?
Cây gì dài nhất ???

Câu 7 :
Trái gì to nhất ???
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Câu 1 : cái miệng
Câu 2 : Con Tằm
Câu 3 : con rắn và con cua
Câu 4 : 3 chuồng mỗi chuồng 5 con, chuồng cuối cùng to nhất bao bọc lấy cả 3 chuồn
Câu 5 : bàn chân
Câu 6 : con mắt
  Bài viết hay nhất3
avatar
Legendary Stunter 2012
Legendary Stunter 2012
Câu 7 : Trái đất =]]]
  Bài viết hay nhất4
avatar
Huyền Thoại - Thế Hệ F1
Huyền Thoại - Thế Hệ F1
Câu 1: cái miệng
Câu 2: con tằm
Câu 3: con rắn, con cua
Câu 4: 3 chuồng mỗi chuồng 5 con, chuồng cuối cùng to nhất bao bọc lấy cả 3 chuồn
Câu 5: Bàn chân
Câu 6: con mắt
  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
oh yé hay VL hít hít
  Bài viết hay nhất6
Bạn không có quyền trả lời bài viết