Hướng dẫn về tạo server gunz .............................

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Các file cần download :
Xiao's June-Runnable [FileList Skip]
Apache Server
ntwdblib.dll
Microsoft SQL Server 2005
Microsoft SQL Server Management Studio Express
NET Framework 2.0
Windows Installer 3.1
Gunz Server
Gunz Client Part1
Gunz Client Part2

Guide :

1- Cài đặt Microsoft SQL 2005
2- Cài đặt Microsoft SQL Server Management Studio Express
3- Tạo một thư mục ở ổ C, đặt tên là GunZServer4- Giải nén Server File và Client vào thư mục GunZServer (Đổi tên các thư mục tương ứng như hình)Giải nén Xiao's June-Runnable [FileList Skip] (theduel.exe) và quăng nó vào trong thư mục Client, chép đè lên file duel.exe để có file duel.exe mới (Xiao's June-Runnable [FileList Skip])

5- Cài đặt Appserver, đặt trang register ở C:/Appserver/www, xóa tất cả những file chứa trong www và quăng Simple Web Page (giải nén ra rồi copy) vào trong đó.

6. Chạy Appserver, và edit file Config.php theo hướng dẫn dưới

Code:
<?php
$config['host'] = '127.0.0.1';      // IP

Address

$config['user'] = 'sa';      // Database

Username   

$config['pass'] = '123456';      //

Database Password

$config['base'] = 'GunzDB'; // Database Name

$config['ip']   = '127.0.0.1';      //

Your IP

$config['port']   = '6000';   // GunZ Online

Port
?>
7- Mở Appserver và đến C:/Appserver/php5, copy đè ntwdblib.dll vào thư mục
8- Ở desktop tiến hành Execute , kiếm php.ini và tìm 2 dòng sau

Xóa chúng, lưu lại rồi đóngDATA BASE AND SERVER SETUP !

Bước 1 - Thiết lập the Database và ODBC:

Tạo và kết nối đến Database

Mở Server Management Studio Express* (SMSE). Ở khu vực Object Explorer Panel chúng ta sẽ thấy 'Database' folder, click chuột phải vài nó, chọn 'New Database...'. Đặt tên là 'GunzDB' rồi click OK, Như vậy Thư mục Database đã được tạo.

Bước tiếp theo là kết nối dữ liệu vào thư mục đó. Click File> Open> File... và chọn đường dẫn đến GunzDB.sql file và mở nó. Lúc này chúng ta đang khởi động engine quản lý toàn bộ game, khi tất cả đã xong xuôi, việc cần làm là nhấn 'Connect'.

Bây giờ click chuột phải vào 'File' và đến 'SQL Editor' tool bar để quan sát. Ở toolbar có một drop-down menu với 'master' database được chọn, click vào con trỏ và chọn 'GunzDB' database và click next để đến drop-down menu tiếp theo, 'Execute'. Một Message thông bao : 'Command(s) completed successfully.' Điều này có nghĩa bạn đã thực hiện thành công.

Tạo ODBC
Click Start> Run> và gõ 'odbcad32'. Hiện tại bạn đang ở 'User DSN' tab, click 'Add'. Một cửa sổ khác sẽ hiện ra, chọn 'SQL Server' và click 'Finish'.

Một pop-up tiếp tục hiện ra, và ở đây việc cần làm là điền thông tin về Data Source của bạn. Điền 'GunzDB', bạn có thể điền tên tùy thích, tuy nhiên để có thể kết nối với SQL Server, bạn cần phải quay trở lại SMSE, quan sát ở SQL Editor tool bar và chọn icon thứ 2 mà sẽ ngắt kết nối với Data Engine. Bây giờ click icon thứ nhất để kết nối lại, nhưng phải chắc rằng phải đúng tên Server vào lúc này, tiếp tục click 'Connect'.

Quạy trở lại để tạo ODBC của bạn và ở khu vực 'Server' text input, copy server name vừa đặt vào. Click next cho đến khi các settings thiết lập đều ok.

Bước tiếp theo, click vào tick box và chọn 'GunzDB' từ drop-down menu, click 'Next' và cuối cùng là click 'Finish'.

Nếu bạn muốn kiểm tra lại data source, click 'Test Data Source...' ở khung cửa sổ, xong thì click 'OK' để hoàn thành.

Step 2 - Tinh chỉnh Server:

Đưa tất cả server file vào trong C:\drive và giải nén chúng ra một thư mục, đặt tên là 'GunzServer'. Đến 'Locator' folder và mở 'Locator.ini' file. Kiếm dòng chứa đoạn mã sau :

[NETWORK]
IP="217.0.0.1"
PORT="8900"

Bạn có thể thay thế '217.0.0.0' bằng IP của mình hoặc localhost với IP là '127.0.0.1'.

Vào MatchServer folder và run 'MatchServer.exe'. Minimize nó xuống, đừng tắt.

Step 3 - Tạo Account :
Dùng SMSE và kích hoạt 'Database' folder nếu nó chưa được mở. Mở 'GunzDB', mở 'Tables' và click chuột phải vào 'dbo.Accounts', chọn 'Open table'. Không cần phải lo lắng về chỗ AID. Ở UserID, điền account ID, ở Password field điền password của bạn, ở UGradeID và PGradID, điền thứ hạng của ID.

Account Grades
Administrator - 255
Developer - 254
Banned - 253
Mod - 252
Jjang - 2 (event winner)
Normal User - 0

Chắc chắn rằng bạn đã mở file dbo.login and và tên tài khoản, password phải trùng với thông tin trong dbo.Account , không thì sẽ xảy ra lỗi

Xong rồi thì đến SQL Editor toolbar và click 'Execute'

Ví dụ :


LOCATOR setup ở Database (in SQL)

Có thể tìm kiếm Table này trong SQL :

ServerID= 1
CurrPlayer= 0
MaxPlayer= 200
Time= 11.03.2207 0:00:00 (copy and paste the time)
IP= [YOUR IP(WAN)]
Port= 6000
ServerName= MatchServer1
Opened= 1
Type=4
TYPES:
Code:
1=Debug Server
2=Normal MatchServer
3=Clan WarServer
4=Quest Server
5=Event Server

Cũng đừng quên chọn types trong Table servertype.dbo

Code:
1=Debug Server
2=Normal MatchServer
3=Clan WarServer
4=Quest Server
5=Event Server
open locator folder, open locator.ini và thay đổi chúng theo ý bạn:

[DB]
DNS="GunzDB"
USERNAME="sa"
PASSWORD="password"

[NETWORK]
IP="YOURWAN"
PORT="8900"

Ports to forward
6000 tcp
5100 udp
7000 to 7777 tcp and udp
8900 tcp
80 tcp

Config AgentConfig.xmlName this server
500

YOU IP WAN" tcpport="7777" udpport="5100"/>

Config MatchServer
Mở server.ini ở trong matchserver folder và edit theo hướng dẫn (tiếng Anh nhé ), chỗ nào "LEAVE" tức là bạn bỏ qua

Code:

[DB]
DNS="GunzDB"
USERNAME="sa"
PASSWORD="123456"

[SERVER]
MAXUSER=500
SERVERID=1
SERVERNAME="SERVER NAME(must be the same one you put in the serverstatus tabe in SQL)"
FREELOGINIP="WAN IP"
KEEPERIP="WAN IP"
MONITORIP="127.0.0.1" <--LEAVE
MONITORPORT=9000
MODE="test" <--test = Quest server, clan = Clan War, event = Event server, normal = Normal match server
COUNTRY="BRZ" <--LEAVE
LANGUAGE="BRZ" <--LEAVE
USETICKET="0" <--LEAVE

[LANGUAGE]
LANG_TYPE="eng" <--LEAVE

[LOCALE]
DBAgentPort=5100 <--Must be the same in match agent
DBAgentIP=127.0.0.1 <--LEAVE

[FILTER]
USE="0" <--LEAVE
ACCEPT_INVALID_IP="1"<--LEAVE

[ENVIRONMENT]
USE_HSHIELD="0"<--LEAVE
USE_XTRAP="0"<--LEAVE
USE_EVENT="0" <-- if this is set to 1 the it will use any event put into event.xml(found in your match server folder))
USE_FILECRC="0"
USE_MD5="0"<--LEAVE

10- Dùng MRS pack và umpacked vào system.mrs
11- Mở System.xml và edit như sau :Lưu lại rồi đóng.

12- Mở Filelist XML Maker và mở Filelist.xml, copy những code sau :
12-Vào system Folder, mở filelist.xml (system)Xem hình để chú ý khu vực cần paste13- Ok, lưu lại và Pack the system vào system.mrs

Sau đó copy đè system.mrs vào client folder

14. Mở Microsoft SQL Server Management Studio Express và tìm kiếm DBO.ServerStatus - Mở table này.execute và lưu lại

15- Mở matchserver, locator, and match agent (Mở matchagent sau the matchserverMở Client và Play thôi !


Thanks : System32 với client - the server files và MAXTRAXv3 với một phần thông tin cho hướng dẫn này.


Nếu hướng dẫn trên không rõ thì dowload link sau đây để xem hướng dẫn

Download
Nếu link ở trên hư thì dowload link dưới đây
Download

________________________________________________________________________________________
Cùng chào mừng thành viên http://vc-mp.forumvi.com/u13207 mới gia nhập forum........

Chung Tay Xây Dựng Cộng Đồng Vice City Online VN Là ý Kiến Hay Nhất.----------------------------
dan ty ba
sao dizi
co cam
dan guzheng
dan nhi ho
http://chatuchak.vn
http://www.bandakhohcm.com
van chuyen hang thai lan
Điện Lạnh Chợ Lớn
one piece
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
@hehe đa tạ có thể sẽ làm :D @hehe
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
nào chuẩn bị làm Gunz thôi hehe
  Bài viết hay nhất4
avatar
Khách viếng thăm
hay lắm , nhưng sv có tiếng việt ko @84
  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Web đăng ký cho gunz :
Code:
http://sofpedia1992.googlecode.com/files/Web%20Gunz%20Online.rar
Update item cho gunz:
Code:
http://sofpedia1992.googlecode.com/files/Update%20gunz%20dot%203.rar
Dowload Link hướng dẫn làm gunz online:
Code:
http://www.mediafire.com/?gnwzznxnldn
Nếu link ở trên hư thì dowload link dưới đây
Code:
http://www.mediafire.com/?iu1guogngmw

________________________________________________________________________________________
Cùng chào mừng thành viên http://vc-mp.forumvi.com/u13207 mới gia nhập forum........

Chung Tay Xây Dựng Cộng Đồng Vice City Online VN Là ý Kiến Hay Nhất.----------------------------
dan ty ba
sao dizi
co cam
dan guzheng
dan nhi ho
http://chatuchak.vn
http://www.bandakhohcm.com
van chuyen hang thai lan
Điện Lạnh Chợ Lớn
one piece
  Bài viết hay nhất6
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Thế web đâu Sof
  Bài viết hay nhất7
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
web bay cmnr asd
  Bài viết hay nhất8
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Thang Nay mun ra dao vinh vien ko :))

________________________________________________________________________________________
         
~('.'~) (~'.')~ ~('.'~)
  Bài viết hay nhất9
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Cho em hoi may Anh chi em lam Sever Gunz Onl dc k em se trai tien cho May anh @troll2 @troll2 @troll2
Wen Trang Chủ vs Mode Em Tks
  Bài viết hay nhất10
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
@khuongvokute147 đã viết:Cho em hoi may Anh chi em lam Sever Gunz Onl dc k em se trai tien cho May anh @troll2 @troll2 @troll2
Wen Trang Chủ vs Mode Em Tks
Có thanh niên đào mộ, mod ra xử
  Bài viết hay nhất11
avatar
Nhánh Lập Pháp
Nhánh Lập Pháp
- - - CLOSE TOPIC - - -
  Bài viết hay nhất12
Bạn không có quyền trả lời bài viết