Sự khác biệt giữa CHÓ và NGƯỜI

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
  Bài viết hay nhất2
avatar
Phó Clan [MAFIA]
Phó Clan [MAFIA]
Vãi cả chó và người
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức

  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết