[GAME] Trò Chơi Harlem Shake Đây

  Bài viết hay nhất1
avatar

Chủ Clan CLOSE

Chủ Clan CLOSE
Hôm Này giới thiệu cách chơi harlem shake với mọi trang web kể cả gtavn.tk =]]z

Bước 1: Bật google Chrome lên

Bước 2: Vào Web Youtube.com

Bước 3: Bấm F12 xong click chọn Console

Bước 4: coppy code ở dưới vào và Enter xem điều kỳ diệu nhé ^^

Code:
javascript:(function(){function c(){var e=document.createElement("link");e.setAttribute("type","text/css");e.setAttribute("rel","stylesheet");e.setAttribute("href",f);e.setAttribute("class",l);document.body.appendChild(e)}function h(){var e=document.getElementsByClassName(l);for(var t=0;t<e.length;t++){document.body.removeChild(e[t])}}function p(){var e=document.createElement("div");e.setAttribute("class",a);document.body.appendChild(e);setTimeout(function(){document.body.removeChild(e)},100)}function d(e){return{height:e.offsetHeight,width:e.offsetWidth}}function v(i){var s=d(i);return s.height>e&&s.height<n&&s.width>t&&s.width<r}function m(e){var t=e;var n=0;while(!!t){n+=t.offsetTop;t=t.offsetParent}return n}function g(){var e=document.documentElement;if(!!window.innerWidth){return window.innerHeight}else if(e&&!isNaN(e.clientHeight)){return e.clientHeight}return 0}function y(){if(window.pageYOffset){return window.pageYOffset}return Math.max(document.documentElement.scrollTop,document.body.scrollTop)}function E(e){var t=m(e);return t>=w&&t<=b+w}function S(){var e=document.createElement("audio");e.setAttribute("class",l);e.src=i;e.loop=false;e.addEventListener("canplay",function(){setTimeout(function(){x(k)},500);setTimeout(function(){N();p();for(var e=0;e<O.length;e++){T(O[e])}},15500)},true);e.addEventListener("ended",function(){N();h()},true);e.innerHTML=" <p>If you are reading this, it is because your browser does not support the audio element. We recommend that you get a new browser.</p> <p>";document.body.appendChild(e);e.play()}function x(e){e.className+=" "+s+" "+o}function T(e){e.className+=" "+s+" "+u[Math.floor(Math.random()*u.length)]}function N(){var e=document.getElementsByClassName(s);var t=new RegExp("\\b"+s+"\\b");for(var n=0;n<e.length;){e[n].className=e[n].className.replace(t,"")}}var e=30;var t=30;var n=350;var r=350;var i="//s3.amazonaws.com/moovweb-marketing/playground/harlem-shake.mp3";var s="mw-harlem_shake_me";var o="im_first";var u=["im_drunk","im_baked","im_trippin","im_blown"];var a="mw-strobe_light";var f="//s3.amazonaws.com/moovweb-marketing/playground/harlem-shake-style.css";var l="mw_added_css";var b=g();var w=y();var C=document.getElementsByTagName("*");var k=null;for(var L=0;L<C.length;L++){var A=C[L];if(v(A)){if(E(A)){k=A;break}}}if(A===null){console.warn("Could not find a node of the right size. Please try a different page.");return}c();S();var O=[];for(var L=0;L<C.length;L++){var A=C[L];if(v(A)){O.push(A)}}})()


Thấy Hay Thì TKS Và Comment dùm nhé
  Bài viết hay nhất2
avatar
Phó Clan [V.I.P]
Phó Clan [V.I.P]
Ra gì thế, đang để loa hết cỡ, sợ ăn quả lừa vãi :))
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Anh em cảnh giác, tui chưa vào, anh em nào vào thì nói ra jum nhá
  Bài viết hay nhất4
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Mún An Toàn Thì Zo Wed Này
http://blog.moovweb.com/2013/02/15/happy-valentines-day-internet-behold-the-harlem-shake-bookmarklet/

  Bài viết hay nhất5
avatar

Chủ Clan CLOSE

Chủ Clan CLOSE
trời an toàn tuyệt đối ! gì mà nghi ngờ dữ vậy
  Bài viết hay nhất6
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Nhạc Harlem Shake hay thế kaka @72
  Bài viết hay nhất7
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Vãi cả bác Over hay vãi =]]z
  Bài viết hay nhất8
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
quá hay .cả trang youtube nhảy lộn lên theo nhạc .hay @hehe
  Bài viết hay nhất9
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
phải công nhận là anh này giỏi thật, hài vl hay nữa ná @khi72 @khi72 @khi72
  Bài viết hay nhất10
Bạn không có quyền trả lời bài viết