Thông báo mới, nick 4rum của Shinichi Kudo bị mất

  Bài viết hay nhất1
avatar
Quản trị viên
Quản trị viên
Chiều qua ShinichiKudo tức [Alone]Chicken hay gì ấy đại loại. Pm yh nhờ Huy thông báo cho toàn bộ Forum việc nick bị hack pass và tạm biến mất khỏi 4rum.
Bằng chứng:
Code:
[Alone]Chicken: Huy
[Alone]Chicken: Huy
[Alone]Chicken: <ding>
[Alone]Chicken: <ding>
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ?
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ??
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ?
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ???
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ??
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ?
[Alone]Chicken: Em lên úp topic
[Alone]Chicken: Thông báo rằng ník Shinichi-KuDo trên forum bị mất
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: có gì hot?
[Alone]Chicken: Chuyển lời gì anh
[Alone]Chicken: @@
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: sặc
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: ???
[Alone]Chicken: Bị đứa nào háck pas rồi
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: chuyển lời gì anh là sao??
[Alone]Chicken: Giùm anh @@
[Alone]Chicken: Nhầm chứ ko phải gì anh @@
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: Để e post đoạn chat này lên
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: làm = chứng lun
[Alone]Chicken: Ừkm
[Alone]Chicken: Em làm giùm anh cái @@
[Alone]Chicken: Thím Huy nó đang giải quyết
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: oke
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: vào box nào a?
[Alone]Chicken: Box Thông Báo
—»™️ (¯`◦○♥️▒¦♥️Huy_Đậu_Xanh♥️♥️¦▒♥️○◦´¯)™️«---: oke
Nên, giờ 4rum ta tạm vắng 1 mod. :))

________________________________________________________________________________________
Bạn không có quyền trả lời bài viết