Đã Nghĩ Kỹ Rùi Sẽ Lấy Tên AnNguyen

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Vì tên AnNguyen đã gắn bó vói mình khi vào crew cho nên mình sẽ lấy tên đó
ko có ý đổi tên liên tục đâu nhá vì đã suy nghĩ kỹ rồi và vẫn dể skin và xe nhá
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
Được, tui thích thế, đừng có lấy SamSet, dở lám @nammoi 
Bạn không có quyền trả lời bài viết