Thông báo Event Có thưởng Mỏi Tuần

  Bài viết hay nhất1
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Event Nay se Bat dau tu thang nay den thang 12 Kết khúc phần thưởng cho người chiến thắng là 50$

Mỏi Tuần Mọi người Vote 1 event Ai win sẽ có thưởng

1 Ghost In gta ( Mục tieu là mọi người tìm ta và giết ta Khi ta tàng hình ) @CSO @CSO 

2 Fight ( Mọi Người War vs nhau Ai sống sót cuối cùng win )@121 @121 

3 Dua xe ban sung Het @gietmay @gietmay 

4 radartat mọi Người tìm và giết ta:@57: @57 

5 Run your Life Mọi Người Dược Quyền Xài xe Con ta di bộ Nhung chi duoc giết = cận chiến @yy204 @yy204 

6 1 VS 10 ta Xai trainer cHI xai bat tu hp Yêu cầu trong 15 p ai sống sót la win @yy164 @yy164 

7 Không Nói gì nhiu Event stunt @khi51 @khi51 @khi51 

8 chiến truờng dia ngục 10 VS 10 ai song sot cuối cùng win (1 người )@ga1 @ga1 

9 Không chiến @yy52 

________________________________________________________________________________________
[You must be registered and logged in to see this image.]          
~('.'~) (~'.')~ ~('.'~)
  Bài viết hay nhất2
avatar
Quản trị viên
Quản trị viên
Ta sợ chú Quất ngựa truy phong :))

________________________________________________________________________________________
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
thích cái số 9
  Bài viết hay nhất4
Bạn không có quyền trả lời bài viết