Cần Tuyển Quân Hải Tặc Vào Sunny :))

  Bài viết hay nhất1
avatar
Sáng Lập Clan [SUNNY]
Sáng Lập Clan [SUNNY]
* Mẫu đơn xin vào clan *

Code:
-Họ Và Tên : 
-Năm Sinh:
-Tên Trong Game:
-Tên Sau Khi Vào Clan:
-Yahoo (bắt buộc nhé):
-Lý Do Muốn Vào Clan:
-Ưa Dùng Vũ Khí:

* Nội quy clan: 
1/ Không chửi bậy , không vô văn hóa
2/ Không bắn clan
3/ Muốn làm gì thì làm

* Sân chơi nào cũng có luật chơi riêng của nó và nếu bạn không thích luật chơi, bạn có quyền không chơi

Skin của clan: 87

Danh sách clan SUNNY: 
http://vc-mp.forumvi.com/t2719-topic
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
-Năm Sinh: 1994
-Tên Trong Game:[VN]Be_0
-Tên Sau Khi Vào Clan: [Sunny]01
-Yahoo (bắt buộc nhé): bu0n_angel@yahoo.com.vn
-Ưa Dùng Vũ Khí: spa , sh , stu , m4.
  Bài viết hay nhất3
avatar
Sáng Lập Clan [SUNNY]
Sáng Lập Clan [SUNNY]
@lechaudn94 đã viết:-Năm Sinh: 1994
-Tên Trong Game:[VN]Be_0
-Tên Sau Khi Vào Clan: [Sunny]01
-Yahoo (bắt buộc nhé): bu0n_angel@yahoo.com.vn
-Ưa Dùng Vũ Khí: spa , sh , stu , m4.
Duyệt nhé bạn  @29 

________________________________________________________________________________________
"Sunny" will be right back and it will be the best of CLAN in the BK-Server
  Bài viết hay nhất4
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Chúc Clan phát triển nha ^^
(Mai Lập Clan Râu Đen :)) )

________________________________________________________________________________________
         
~('.'~) (~'.')~ ~('.'~)
  Bài viết hay nhất5
avatar
Sáng Lập Clan [SUNNY]
Sáng Lập Clan [SUNNY]
@heoqua123 đã viết:Chúc Clan phát triển nha ^^
(Mai Lập Clan Râu Đen :)))
Lập đê rồi vào Solo Clan vs ta :))

________________________________________________________________________________________
"Sunny" will be right back and it will be the best of CLAN in the BK-Server
  Bài viết hay nhất6
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
-Họ Và Tên : Đoàn Ngọc Dũng
-Năm Sinh: 1999
-Tên Trong Game: Pyz
-Tên Sau Khi Vào Clan: [Sunny]Pyz
-Yahoo (bắt buộc nhé): pylox_sockranh_iuem@yahoo.com
-Lý Do Muốn Vào Clan:  thích Quản Lý Members và cũng học hỏi lướt Stubby
-Ưa Dùng Vũ Khí: tay không
  Bài viết hay nhất7
avatar
Sáng Lập Clan [SUNNY]
Sáng Lập Clan [SUNNY]
@pyznasa đã viết:-Họ Và Tên : Đoàn Ngọc Dũng
-Năm Sinh: 1999
-Tên Trong Game: Pyz
-Tên Sau Khi Vào Clan: Sunny Pyz
-Yahoo (bắt buộc nhé): pylox_sockranh_iuem@yahoo.com
-Lý Do Muốn Vào Clan:  thích Quản Lý Members và cũng học hỏi lướt Stubby
-Ưa Dùng Vũ Khí: tay không
ộp pa cang nam duyệt  ^^ 

________________________________________________________________________________________
"Sunny" will be right back and it will be the best of CLAN in the BK-Server
  Bài viết hay nhất8
avatar
Chủ Crew [NASA]
Chủ Crew [NASA]
ten : phuc , ten trong game: NhockStunt @@! ly do mun' vao clan: vao cho co' @@!
  Bài viết hay nhất9
avatar
Sáng Lập Clan [SUNNY]
Sáng Lập Clan [SUNNY]
@nhockstunt đã viết:ten : phuc , ten trong game: NhockStunt @@! ly do mun' vao clan: vao cho co' @@!
chủ Crew màk qua đây nộp đơn àk ^^
ta chém cho h :))

________________________________________________________________________________________
"Sunny" will be right back and it will be the best of CLAN in the BK-Server
  Bài viết hay nhất10
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
có Clan Râu Đen nữa ak  <img src=" longdesc="25" /> 
  Bài viết hay nhất11
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
@hoang_khang02 đã viết:có Clan Râu Đen nữa ak  <img src=" longdesc="25" /> 
Râu Xấu còn có lun mà  ^^ 
  Bài viết hay nhất12
avatar
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Chúc clan phát triển nhá... mãi mới đc cái box cho clan nhỉ :))
  Bài viết hay nhất13
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
-Họ Và Tên :tui khong nho^^
-Năm Sinh:1984 ^^ 
-Tên Trong Game:KhongNho
-Tên Sau Khi Vào Clan:[Sunny]KhongNHo
-Yahoo (ko bắt buộc nhé):
-Lý Do Muốn Vào Clan:thic zo clan chem' gioa'
-Ưa Dùng Vũ Khí: mã tấu cưa
  Bài viết hay nhất14
avatar
Sáng Lập Clan [SUNNY]
Sáng Lập Clan [SUNNY]
[VN]Z_Trieu đã viết:-Họ Và Tên :tui khong nho^^
-Năm Sinh:1984 ^^ 
-Tên Trong Game:KhongNho
-Tên Sau Khi Vào Clan:[Sunny]KhongNHo
-Yahoo (ko bắt buộc nhé):
-Lý Do Muốn Vào Clan:thic zo clan chem' gioa'
-Ưa Dùng Vũ Khí: mã tấu cưa
a chém đứt cu h ...
Bên Mafia màk qua đây àk :))

________________________________________________________________________________________
"Sunny" will be right back and it will be the best of CLAN in the BK-Server
  Bài viết hay nhất15
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
-Họ Và Tên :Đinh Quốc Trung
-Năm Sinh:2000
-Tên Trong Game:[Gta]Joker
-Tên Sau Khi Vào Clan:[Sunny]Mr.ga
-Yahoo (bắt buộc nhé):love1996_100
-Lý Do Muốn Vào Clan:để làm 1 hải tặc
-Ưa Dùng Vũ Khí:stu+m4
  Bài viết hay nhất16
Bạn không có quyền trả lời bài viết