[ Lỗi ] Bug @_@

  Bài viết hay nhất1
avatar
Dâm tặc Server
Dâm tặc Server
Mấy hôm nay vào sv chơi  . Ra solo chơi vài ván thì bug cứ 10 ván thì bug hết 7 - 8 ván @_@@29 @327   . Bug nhu z mà /kill hoài mệt vãi ra  @kill Ai biết cái này là do bị hok @_@ chỉ với  @yy164  @hehe 
TKS!
Bạn không có quyền trả lời bài viết