Yêu cầu Huy cách chức quản lỷ Phát!!!

  Bài viết hay nhất1
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Ở đây là có sự cảnh cáo của Quản lý cấp cao Medusa nhiều làn nhưng quản lý Phát vẫn không khỏi luôn mồm chửi thề xối xả vào mặt của Quản lý Medusa!!!


Tất Cả ở đây ! Mong Huy Xem xét, xử lý và đưa ra biện pháp thích hợp
Bạn không có quyền trả lời bài viết