M thông minh thế -_- Mod này chỉ dành cho online thôi mà, ofline thì có hack đó :D