Chán anh Huy vãi :|

  Bài viết hay nhất1
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Nạp thẻ thì gần 1 tháng chưa thấy kích hoạt
Đổi tên thì anh bảo là khi nào rảnh a làm
Mà lúc rảnh có thấy gì đâu, a nói trên forum là nhắn tin qua điện thoại, e nhắn 3 - 4 tin rồi cũng chưa thấy rep
  Bài viết hay nhất2
avatar
Tù nhân
Tù nhân
Sử dụng mạng không phải mạng VIETTEL cũng là một cái tội nhé em ... số khác mạng a lười nt vãi
  Bài viết hay nhất3
avatar
Phó Clan [HUNTER]
Phó Clan [HUNTER]
đúng oỳ đó , anh Huy sao k đổi tên cho em
  Bài viết hay nhất4
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
NHỌ :) TỘI KO DÙNG VIETTEL :)
  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
[VN]N_Huy đã viết:Sử dụng mạng không phải mạng VIETTEL cũng là một cái tội nhé em ... số khác mạng a lười nt vãi
Ko dùng Viettel là tội ak? Ối chớt, sợ thế
  Bài viết hay nhất6
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Có 3 cách để các bạn ủng hộ vào Game:
1 : Pm Facebook N.Huy hoặc số điện thoại ( số điện thoại ít khi N Huy tra lời lắm nếu khác mạng Viettel ) : Facebook.com: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006789005523...Số điện thoại : 0984 897 482
2 : Pm Facebook 141 hoặc số điện thoại : Facebook : Facebook.com/hieu.nhon.3.....Số điện thoại : 0965 796 892
3 : Pm vào Facebook Page Server ( Nhưng chắc sẽ khá lâu có phản hồi lại ) : Facebook.com/vicecityonline
Khi nhắn tin vào số điện thoại hay Facebook các bạn nhớ nêu rõ:
Tên Game :
Số tiền cần nạp :
Seri :
Mã :
Thân !
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết