Chả là hôm này em mua dc con xem PCJ có ID là 182 nhưng khi thuê xong thì ko gọi dc là tdn vậy m.n
Mong anh Huy ghé vào topic của em để up lại xe có ID từ 180 đến 185 và cả mấy chiếc khác nữa e ko biết
chứ mình mua xong mà ko gọi dc thì chạy bằng niềm tin à đúng ko ae BK @72 @72