Hiện tại thì PeTer bị mấc acc face @cam  nên đã lập dc 1 acc mới @51 , ae kết bạn lại với PeTer nha  @hehe
đây là Facebook của PeTer: https://www.facebook.com/chi.vien.77
còn đây là groups mới của clan do PeTer mới lập: https://www.facebook.com/groups/679300185530104/
anh em trong clan add hết đi nha ;) @hehe