Đơn xin vào Clan Hunter

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
First topic message reminder :

-Tên trong game : [VN]N_Sasuke
-Tên thật :Nguyễn Huy Anh
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]Sasuke
-Ngày/Tháng/Năm sinh :7/12/2000
-Yahoo hoặc Facebook : huyanhbn2009@yahoo.com
-Lời hứa sau khi vào clan :Mới chơi vice city nên thấy Clan Hunter thì muốn xin vào
-Vũ khí thường dùng : stubby m4
-Xe thường đi : PCJ 600
-Nước Mỹ có Obama thì Việt Nam có GTAVIET.TK
  Bài viết hay nhất16
avatar
Tham Mưu Clan [SPADE]
Tham Mưu Clan [SPADE]
anyeuem đã viết:
@Sasaki đã viết:
@[Hunter]SieuPham đã viết:
@Sasaki đã viết:Chắc nó chơi samp rồi nhiễm cái từ Leader ấy mà :3
Sao biết :3
Ta chơi samp 1 năm rồi mới qua vcmp mà :3
Mà gtaviet ko có chữ mp nhá
Gta việt gì cũng là vcmp thôi mà thím :))
  Bài viết hay nhất17
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
@Sasaki đã viết:
anyeuem đã viết:
@Sasaki đã viết:
@[Hunter]SieuPham đã viết:
@Sasaki đã viết:Chắc nó chơi samp rồi nhiễm cái từ Leader ấy mà :3
Sao biết :3
Ta chơi samp 1 năm rồi mới qua vcmp mà :3
Mà gtaviet ko có chữ mp nhá
Gta việt gì cũng là vcmp thôi mà thím :))
Ờ nghe cũng có lý
  Bài viết hay nhất18
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
-Tên trong game :legiphu5062005
-Tên thật : Lê Gia Phú
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]phu
-Ngày/Tháng/Năm sinh :8/1/2005
-Yahoo hoặc Facebook : thuhong5577@zing.vn
-Lời hứa sau khi vào clan :Mới chơi vice city nên thấy Clan Hunter thì muốn xin vào
-Vũ khí thường dùng : stubby m4
-Xe thường đi : PCJ 600
  Bài viết hay nhất19
avatar
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
@phuvvt5 đã viết:-Tên trong game :legiphu5062005
-Tên thật : Lê Gia Phú
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]phu
-Ngày/Tháng/Năm sinh :8/1/2005
-Yahoo hoặc Facebook : thuhong5577@zing.vn
-Lời hứa sau khi vào clan :Mới chơi vice city nên thấy Clan Hunter thì muốn xin vào
-Vũ khí thường dùng : stubby m4
-Xe thường đi : PCJ 600

Mày Nộp 1 đơn thôi nhá mới nộp bên kia h qua đây nộp :l
  Bài viết hay nhất20
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
anh ơi em được vào chưa
  Bài viết hay nhất21
avatar
Trụ Cột Clan [HUNTER]
Trụ Cột Clan [HUNTER]
VietNamCongHoa đã viết:
@phuvvt5 đã viết:-Tên trong game :legiphu5062005
-Tên thật : Lê Gia Phú
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]phu
-Ngày/Tháng/Năm sinh :8/1/2005
-Yahoo hoặc Facebook : thuhong5577@zing.vn
-Lời hứa sau khi vào clan :Mới chơi vice city nên thấy Clan Hunter thì muốn xin vào
-Vũ khí thường dùng : stubby m4
-Xe thường đi : PCJ 600

Mày Nộp 1 đơn thôi nhá   mới nộp bên kia h qua đây nộp  :l  
- duyệt cho em nó cái Peter @77
  Bài viết hay nhất22
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
duyệt nhanh đê ko nó bỏ
  Bài viết hay nhất23
avatar
Phó Clan [HUNTER]
Phó Clan [HUNTER]
duYỆT, Clock rảnh tét giùm tao
  Bài viết hay nhất24
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
-Tên trong game : Mr.Dhuyenthoai
-Tên thật :Nguyễn Hoàng Duy
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]Mr.D
-Ngày/Tháng/Năm sinh :19/9/2002
-Yahoo hoặc Facebook : www.facebook.com/hackerduynguyen.info
-Lời hứa sau khi vào clan :Chung thành sau khi vao clan :)))
-Vũ khí thường dùng : stubby Pa m4 v.v
-Xe thường đi : PCJ 600
  Bài viết hay nhất25
avatar
Chủ Clan [HUNTER]
Chủ Clan [HUNTER]
@[Hunter]Sasuke đã viết:-Tên trong game : [VN]N_Sasuke
-Tên thật :Nguyễn Huy Anh
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]Sasuke
-Ngày/Tháng/Năm sinh :7/12/2000
-Yahoo hoặc Facebook : huyanhbn2009@yahoo.com
-Lời hứa sau khi vào clan :Mới chơi vice city nên thấy Clan Hunter thì muốn xin vào
-Vũ khí thường dùng : stubby m4
-Xe thường đi : PCJ 600
              -Nước Mỹ có Obama thì Việt Nam có GTAVIET.TK
Duyệt ! đã có tên... cày lên qh 18 pm để mình cho vào danh sách mem chính nha :))
  Bài viết hay nhất26
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
-Tên trong game :legiphu5062005
-Tên thật : Lê Gia Phú
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]phu
-Ngày/Tháng/Năm sinh :8/1/2005
-Yahoo hoặc Facebook : thuhong5577@zing.vn
-Lời hứa sau khi vào clan :luôn trung thành voi clan
-Vũ khí thường dùng : stubby m4
-Xe thường đi : PCJ 600
  Bài viết hay nhất27
avatar
Chủ Clan [HUNTER]
Chủ Clan [HUNTER]
@phuvvt5 đã viết:-Tên trong game :legiphu5062005
-Tên thật : Lê Gia Phú
-Tên sau khi vào clan :[Hunter]phu
-Ngày/Tháng/Năm sinh :8/1/2005
-Yahoo hoặc Facebook : thuhong5577@zing.vn
-Lời hứa sau khi vào clan :luôn trung thành voi clan
-Vũ khí thường dùng : stubby m4
-Xe thường đi : PCJ 600
bạn ra xem lại mẫu đơn và lập topic mới nhé
  Bài viết hay nhất28
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
- Tên trong game :legiphu5062005
- Tên thật :Lê Gia Phú
- Tên sau khi vào clan :[Hunter]phu
- Ngày/Tháng/Năm sinh :8/1/2005
- Facebook ( Bắt buộc ) :thuhong5577@zing.vn
- Lời hứa sau khi vào clan :luôn trung thành với clan
- Vũ khí thường dùng:stubby m4
Nước Mỹ có Obama thì Việt Nam có GTAVIET.TK
  Bài viết hay nhất29
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Thằng legiphu nộp 1 đơn thôi nhá m nộp nhìu quá là khỏi zo clan
  Bài viết hay nhất30
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
em được vào clan chưa ạ
  Bài viết hay nhất31
Bạn không có quyền trả lời bài viết