Yều Cầu ADMIN

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Yêu Cầu ADMIn TẮt Chức Năng Jump Switch Disabled
Cầm Súng Stuby Nhảy Không Được
Ngồi Xuống Bắn Không Dc
Thân !!
NV [VN]DennisOh
  Bài viết hay nhất2
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Đồng ý với ý kiến của Dennis

____________________________________________________________________________________________________________

@121 @121 @121
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Hãy Chập Nhận Cái Đi
  Bài viết hay nhất4
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Súng Stu
Chỉnh Cái Đó CÒn Là Zi` Stuby nửa
  Bài viết hay nhất5
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Thật sự .. Cầm stu mà k ngồi đc , k nhảy đ rất là khó chơi..
Nhìu mem phán quytế riồ .. A huy chỉnh lại đi

____________________________________________________________________________________________________________

@121 @121 @121
  Bài viết hay nhất6
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Được roy được roy! Medusa sẽ bẩm báo với Huy chuyện này :)
  Bài viết hay nhất7
avatar
Tù nhân
Tù nhân
Tạm thời disable chế độ này ! Chờ đi vào xem xét !

____________________________________________________________________________________________________________
Bí Kíp :D


Quyết Tâm Xây Dựng BK - SERVER
  Bài viết hay nhất8
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
ADMIN Huy Mở Enbled Đi
Chơi Súng Stubby mà Cấm Nhảy Còn zì Là Súng Nửa @118
  Bài viết hay nhất9
Bạn không có quyền trả lời bài viết