- Anh Huy fix lại cho em acc [Hunter]Clock nha anh @55 Acc em trước h chưa tạo mật khẩu 2 mà bây h rút tiền thì nó kêu là phải mở khóa tài khoản @cam anh Huy khi nào rãnh làm hộ em nha @95 C'ơn trước ạ ! @hehe