Tam Quyền Phân Lập Trong BK - Server

  Bài viết hay nhất1
avatar
Tù nhân
Tù nhân
Theo Học Thuyết BK Về Tư Tưởng Tam Quyền Phân Lập : Quyền lực luôn có xu hướng tự mở rộng, tự tăng cường vai trò của mình. Bất cứ ở đâu có quyền lực là xuất hiện xu thế lạm quyền và chuyên quyền, cho dù quyền lực ấy thuộc về ai. Do vậy, để đảm bảo các quyền tự do cơ bản của công dân BK ngăn ngừa các hành vi lạm quyền của các chủ thể nắm giữ quyền lực BK thì phải thiết lập pháp chế nhằm giới hạn quyền lực nhà nước BK . Cách tốt nhất để chống lạm quyền là giới hạn quyền lực bằng các công cụ pháp lý và cách thực hiện không phải là tập trung quyền lực, mà là phân chia nó ra.

Quyền Lực Của Nhà Nước BK sẽ được phân chia như sau :

Nhánh Quyền Lực Lập Pháp : Nhánh Quyền lực lập ra nhằm nhiệm vụ lập pháp ... soạn thảo ra các bộ luật trong BK Server và được áp dụng vào BK Server thông qua khảo sát ý kiến của các Công Dân BK

Nhánh Quyền Lực Hành Pháp : Được lập ra với nhiệm vụ thi hành các quyết định trừng phạt hay hạ quyền lực ... thi hành các quyết định từ nhánh Tư Pháp

Nhánh Quyền lực Tư Pháp : Được phép phán quyết một người có tội hay không có tội dựa vào bộ luật BK làm chuẩn ! Thẩm Phán Tối cao xét xử đảm bảo tính công bằng độc lập và chỉ Tuân Theo Bộ Luật BK để xét xử

Quyền lực nhà nước BK được phân chia thành các nhánh khác nhau, do các chủ thể khác nhau nắm giữ để không một cá nhân  nào nắm được trọn vẹn quyền lực nhà nước BK
Hoạt động của các nhánh quyền lực có sự chuyên môn hóa, nhánh chỉ hoạt động nhằm thực hiện chức năng riêng của mình, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của các nhánh quyền lực khác.
Quyền lực giữa các nhánh quyền lực cân bằng, không có loại quyền lực nào vượt trội hơn. Các nhánh quyền lực giám sát, kiềm chế đối trọng và chế ước lẫn nhau, để không có một nhánh quyền lực nào có khả năng lạm quyền.

Đây là 3 nhánh quyền lực tối cao của BK và sắp tới BK Server sẽ phát triển ngăn ngừa lạm dụng quyền lực bằng cách phân chia nó ra theo 3 hướng này !

Bây giờ sẽ tuyển những thành viên nắm giữ các vị trí trong các nhánh quyền lực Lập Pháp và Tư Pháp ! Cụ thể như sau

Một người sẽ chỉ được giữ nhiệm vụ trong một nhánh quyền lực .

Nhánh Quyền Lực Lập Pháp : Nhánh Quyền lực lập ra nhằm nhiệm vụ lập pháp ... soạn thảo ra bộ luật trong BK Server , bổ sung các điều luật và khung hình phạt cho phù hợp và được áp dụng vào BK Server thông qua khảo sát ý kiến của các Công Dân BK . Được set Rank Nhánh Lập Pháp trên forum
Dự kiến vị trí nhánh lập pháp : Shadow_Of_Evil

Nhánh Quyền Lực Hành Pháp : Chỉ Thi Hành Các Quyết định của nhánh Tư Pháp và tuân theo bộ luật BK


Nhánh Quyền lực Tư Pháp : Được phép phán quyết một người có tội hay không có tội dựa vào bộ luật BK làm chuẩn ! Được Set Rank Nhánh Tư Pháp trên forum
Dự kiến vị trí nhánh Tư Pháp : Shinichi-KuDo

  Bài viết hay nhất2
avatar
Tù nhân
Tù nhân
Bây giờ sẽ tuyển những thành viên nắm giữ các vị trí trong các nhánh quyền lực Lập Pháp và Tư Pháp :
Nhánh lập pháp sẽ có nhiệm vụ soạn thảo và bổ sung bộ luật BK cho đầy đủ ... nhánh Tư pháp sẽ chuyên phán quyết xem xét một người có tội hay không ...

Mọi người vào cho ý kiến !
  Bài viết hay nhất3
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
@[VN]N_Huy đã viết:Bây giờ sẽ tuyển những thành viên nắm giữ các vị trí trong các nhánh quyền lực Lập Pháp và Tư Pháp :
Nhánh lập pháp sẽ có nhiệm vụ soạn thảo và bổ sung bộ luật BK cho đầy đủ ... nhánh Tư pháp sẽ chuyên phán quyết xem xét một người có tội hay không ...

Mọi người vào cho ý kiến !
Lên tuyển những người này a Huy à : shinichi , Shin , Kuz , Bip , End v.v
  Bài viết hay nhất4
avatar
Boss Clan [HUNTER]
Boss Clan [HUNTER]
Nghe như là a Huy là thủ tướng chính phủ của Bk :))
  Bài viết hay nhất5
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
OKE, em sẽ là Lãnh Đạo Quân Cách Mạng của nhà nước BK
  Bài viết hay nhất6
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Em ủng hộ ý kiến của anh :D , cách này có lẽ sẽ đỡ hơn cách của anh Shinichi ,tránh lạm dụng ql trong sv , theo em nghĩ cách của anh Huy tốt nhất và an toàn nhất @72 @72
  Bài viết hay nhất7
avatar
Khách viếng thăm
Theo như ý kiến nêu trên. Chấp nhận và ban hành, bên Quyền Lực Tư Pháp sẽ giải quyết những vấn đề tố kiện và lạm dụng quyền lực...
Tuyệt đối chấp hành nghiêm khắc và trừng phạt thích đáng. Không dung túng hay tha cho 1 kẻ nào phải gọi là HÔN QUAN :)
  Bài viết hay nhất8
avatar
Phó Clan [HUNTER]
Phó Clan [HUNTER]
Theo điều 69 đoạn 96 điều 6 khoản 9 của Bộ Luật Xếp Hình BK tuyên bố : CHO TỔ CHỨC HÔN LỂ ĐỒNG TÍNH
Các cặp Đôi như : Peter + House
Kuz + ShaDow
Shi + Huy thì các nhóm này dc quyền tổ chức hôn lễ đồng tính . Hết và cảm ơn
  Bài viết hay nhất9
avatar
Thuyền Phó Clan [SUNNY]
Thuyền Phó Clan [SUNNY]
Yeah để em đảm nhiệm nhánh quyền lực hành fa.. à pháp cho, thích nhất là chơi lỗ hậu...
  Bài viết hay nhất10
avatar
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
bây h tao đang Làm giấy tờ định cư bên Rgame.vn có thể định cư luôn Để xem lão Huy Biểu Hiện ra sao đã
  Bài viết hay nhất11
avatar
Phó Clan [MAFIA]
Phó Clan [MAFIA]
Đồng chí Huy cho em xin vào nhóm Hành Pháp.
Em vốn được anh tặng cho một khả năng rất mạnh mẽ trong Server, Khả năng Banned
Do em không có nhiều thời gian lên Server (Vì kha khá lý do xoay quanh đủ thứ chuyện), nên ít nhất em có thể dùng thời gian rảnh mỗi ngày liên lạc với bộ Tư Pháp (Tức Shinichi) để xử lý các tội phạm. Bảo đảm tội nhân sẽ không có thời gian quẩy lâu trên Server
  Bài viết hay nhất12
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Em all Quyền Lực =]]]]] :v @99162
  Bài viết hay nhất13
avatar
Phó Clan [MAFIA]
Phó Clan [MAFIA]
@Siêu Đạo Chích đã viết:Em all Quyền Lực =]]]]] :v
Lên thay N_Huy luôn đi @troll15
  Bài viết hay nhất14
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Em tham gia vào Nhánh Tam Pháp nha anh Huy :v
Nhiệm vụ là cả 3 asd
  Bài viết hay nhất15
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Thế ai làm bộ quốc phòng Kinh Tế Vận Sản
  Bài viết hay nhất16
Bạn không có quyền trả lời bài viết