Tố cáo [Doctor]Sasuke săn Newb

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
Tố cáo thành viên sasuke săn Newb
Đã cảnh cáo lần 1 nhưng vẫn cố tình bắn, sau đó thằng viên này lôi kéo nguời khác để ''Săn''  @yy180
Xin cấp trên xử và cho tôi hình thức xử lý ntn để lần sau tôi còn biết mà giải quyết
@bun
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038640832990&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038647499656&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038654166322&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038650832989&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038644166323&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038637499657&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038614166326&set=pcb.427038744166313&type=1&theater  @40
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
Này này đó là crank bắn ông nhé tui k bắn ông nha.Uả z giết SHIELD bị cấm àk xem sét lại đi mới lại ông có cảnh cáo 2 lần đang mơ àk
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Thăng Zeus ăn ns cho nên nha. Rõ ràng mày cũng bắn tao 3 lần. Tao giết mày có 2 lần. Mà mày ứ ứ như dog thế.
  Bài viết hay nhất4
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
[Mafia]Zeus đã viết:Tố cáo thành viên SHIED sasuke săn Newb
Đã cảnh cáo lần 1 nhưng vẫn cố tình bắn, sau đó thằng viên này lôi kéo nguời khác để ''Săn''  @yy180
Xin cấp trên xử và cho tôi hình thức xử lý ntn để lần sau tôi còn biết mà giải quyết
@bun
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038640832990&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038647499656&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038654166322&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038650832989&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038644166323&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038637499657&set=pcb.427038744166313&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=427038614166326&set=pcb.427038744166313&type=1&theater  @40
Uả tui là SHIELD àk xem lại danh sách đi nhé
  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
ủa tao có bắn m đâu, f8 đâu ^^
  Bài viết hay nhất6
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
[Mafia]Zeus đã viết:ủa tao có bắn m đâu, f8 đâu ^^
Bắn ai thế t hay là Crank ?
  Bài viết hay nhất7
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
m hỏi crank, đừng hỏi mình
  Bài viết hay nhất8
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Va chạm, bắn nhau trên Server là chuyện thường, không cần thiết phải mang lên Forum như thế này.
Sẽ vào Game cảnh cáo [Doctor]crankvô văn hóa. Tiếp tục vì phạm sẽ được mang ra tòa án Tam Pháp
Close Topic Here.
  Bài viết hay nhất9
Bạn không có quyền trả lời bài viết