Thằng Chủ Clan Hitman j đó là thằng https://www.facebook.com/hong.pro.923 ... Thằng Crank fb của nó là https://www.facebook.com/cong.phi.5815?fref=ts ...còn thằng Mr.Tai fb của nó đây https://www.facebook.com/nguyenphuoc.tai.9....thằng Mr.Ben fb nó là https://www.facebook.com/gitmi.oran . Chỉ bik nhiu đây thôi 2 thằng kia thì ko bik @hehe