từ 1phut 6 giây không xem hơi phí nhé ... kiểu ép dame chết người chỉ có thể là ThanhHung