Đẹp tuyệt nhưng kuzuri cho cái nền của diễn đàn màu sáng nên tí k nhìn mỏi mắt lắm