Cố gắng cày tiền thôi :D Tạo được cái clan sẽ tuyển Mem đàng hoàng ^^