Hướng Dẫn Download 0.4 và vào game

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Chào Các bạn! 

- Đầu tiên ta phải có bản client! 

Link Download 
http://www.moddb.com/downloads/mirror/75598/101/fe5afcde7485fddfc3905afd728ae886

- Và ta cần thêm 1 bản Nữa 

Link Download 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784

- Các bạn chọn vcredist_x64.exe >>> Đối với 32 bit 
vcredist_x84.exe >>> Đỗi với 64 bit


- Các Bạn Download xong mở file vcredist_x64.exe (( 84 )) lên và cài đặt


( nếu các bạn nào không biết làm mình sẽ up video cuối bài viết )


- Và Đã Cài Xong Thì ta bật file VCMP04_Installer lên


- Và >>> Next >>> I Agree 


- Các Bạn Chọn Nơi Chứa GTA nhé (( Folder GTA)) >>> Install >> Finish 
- Xong 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Các Bạn Mở Client 0.4 lên

-  các bạn nhìn góc trên,  Server >>> Add Server
-  các bạn nhập ip server là: bk.vcmpvn.com:8192 nhé


- add xong các bạn vào phần Tools >>> Settings


- bấm nút browse tìm mục gta của bạn xong >>> OK


-------------------------------------------------------------------------------------------

- thấy server trên client rồi ? các  bạn bấm vào server 2 phát để vào game 

- vào game xong các bạn /dangky  hoặc /dangnhap với những bạn đã đăng ký


- thế đã Xong, mỗi lần vào game chỉ cần /dangnhap [matkhau]  để đăng nhập

--------------------------------------------------------------------------và đây là video cho anh em nào không hiểu cách cài :D
                                             - Erwin-                                               
  Bài viết hay nhất2
avatar
Nhánh Lập Pháp
Nhánh Lập Pháp
ủa cái này có topic hd của house rồi mà ?
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
mượn video thôi thím

còn topic của ta, ông nhựt giao cho ta
  Bài viết hay nhất4
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên

Khừa khừa, không sao asd)

  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
đầu tiên là phải có game chứ nhỉ ?
  Bài viết hay nhất6
avatar
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
@vi01239984564 đã viết:đầu tiên là phải có game chứ nhỉ ?
thao' 0.3 cai` 0.4
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết