Hehe các chế, em có thắc mắc 1 chút ? Tại sao trong server mình không có nhạc nhẽo tý nhỉ, có không khí chút... Quanh quanh mãi solo cũng thấy chán, có tý nhạc vào cho Mem chơi có cảm hứng, ý kiến của em mọi người thấy sao ? Comment ở dưới nhaaaa :* E iu các a  @yeu