~ Anh tải cái trợ giúp này chưa ? Anh tải thử 2 cái này về đi xem có đc không ?