DON XIN VAO CLAN V.I.P

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Họ và tên : nguyenanhoa
Năm sinh : 2000
Tên ingame :butkhang1452
Tên sau khi vào clan : butkhang1452
Thgian tham gia Gta : 3thang
Vũ khí ưa dùng : m4
Lời tuyên thệ sau khi vào clan :trung thanh ,hoc hoi
  Bài viết hay nhất2
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Chưa đạt tiêu chuẩn, không Duyệt nhé
Cố gắng phấn đấu phát huy hơn trong đợt tuyễn quân đợt sau nhé bạn
Bạn không có quyền trả lời bài viết