Mọi người trợ giúp với ạ!

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Tình hình là vào game nhưng nó cứ báo là Could not connect to the server.
Có ai chỉ mình fix lại lỗi này với ạ! @cam @cam @cam
  Bài viết hay nhất2
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
@PhongShinichi đã viết:Tình hình là vào game nhưng nó cứ báo là Could not connect to the server.
Có ai chỉ mình fix lại lỗi này với ạ! @cam @cam @cam
Bạn úp ảnh nên để bọn mình biết là lỗi gì
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Doofenshmirtz đã viết:
@PhongShinichi đã viết:Tình hình là vào game nhưng nó cứ báo là Could not connect to the server.
Có ai chỉ mình fix lại lỗi này với ạ! @cam @cam @cam
Bạn úp ảnh nên để bọn mình biết là lỗi gì
Chưa kết nối server là không chụp được
  Bài viết hay nhất4
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
@PhongShinichi đã viết:
Doofenshmirtz đã viết:
@PhongShinichi đã viết:Tình hình là vào game nhưng nó cứ báo là Could not connect to the server.
Có ai chỉ mình fix lại lỗi này với ạ! @cam @cam @cam
Bạn úp ảnh nên để bọn mình biết là lỗi gì
Chưa kết nối server là không chụp được
Chụp màn hình =,=
  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Max Size 0MB là sao???
Troll nhau à??? @55 @55 @55
  Bài viết hay nhất6
Bạn không có quyền trả lời bài viết