Anh sẽ giúp chú vượt qua nỗi đau và sợ hãi khủng khiếp này asd hãy về với đội của anh @hehe