Lỗi vị trí event ở ngoài phạm vi event

  Bài viết hay nhất1
avatar
Phó Clan [SHIELD]
Phó Clan [SHIELD]
Thành viên này ở ngoài khu vực even k chết và cũng k kill được
BQT xem xét lại

  Bài viết hay nhất2
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Đề Nghị Liên Hệ với 1 trong các mod trong game
Bao Gồm:
+FallKon
+DickAll
+DarkNight
+Came_D
  Bài viết hay nhất3
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Hades.Long đã viết:Đề Nghị Liên Hệ với 1 trong các mod trong game
Bao Gồm:
+FallKon
+DickAll
+DarkNight
Sao thiếu t rồi
  Bài viết hay nhất4
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Doofenshmirtz đã viết:
Hades.Long đã viết:Đề Nghị Liên Hệ với 1 trong các mod trong game
Bao Gồm:
+FallKon
+DickAll
+DarkNight
Sao thiếu t rồi
^^ ^^
tại ít thấy chú trog game quá nên k nhớ tên :v ad liền
  Bài viết hay nhất5
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Vấn đề này thường chỉ xảy ra ở 1 số địa điểm hẹp khi BK đông mem, hay ở vị trí nhà cao tầng, mình sẽ xem xét sửa đổi vị trí để loại bỏ lỗi nhỏ này ở patch tới.
  Bài viết hay nhất6
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Vấn đề đã được giải quyết
Close Topic
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết