[Thông Báo] Yêu Cầu Các MOD báo danh.

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Sau gần 4 tháng qua, Server đã tuyển chọn . chọn lọc ra những Thành Viên phù hợp Tiêu Chuẩn để được thang chức lên làm Mod Forum. Với nhu cầu mật độ công việc khá lớn hiện nay , Các Moder sẽ phải ra sức làm việc phục vụ member. Để thuận tiện cho việc QUẢN LÝ , BÀN GIAO công việc. Admin NhokNhut Yêu Cầu Moder báo danh theo mẫu đơn sau:


Code:
Tên Ingame:
Tên InForum:
Chức Vụ:
Bộ Phận Quản Lý:
Nhiệm Vụ Được Giao:
Liên lạc ( SDT / FB):
Thời gian rảnh:


* Yêu Cầu Các Mod Báo Danh Trước Thời Hạn : Ngày 10 Tháng 7 Năm 2016

- Thay Mặt Admin NhokNhut: Mod Helper DickAll

----THÂN----
  Bài viết hay nhất2
avatar
Nhánh Tư Pháp
Nhánh Tư Pháp
Tên Ingame:kedaumat147
Tên InForum:[Sunny]Haitac
Chức Vụ:Người kiểm duyệt Fanpage, helper
Bộ Phận Quản Lý:Fanpage
Nhiệm Vụ Được Giao:Helper, kiểm duyệt thông tin fanpage
Liên lạc ( SDT / FB):01653073167 / https://www.facebook.com/minh.lequang.9887
Thời gian rảnh: từ 7h sáng đến 9h đêm, nếu như có việc gấp thì có thệ trụ tới 5h sáng
  Bài viết hay nhất3
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Tên Ingame: FallKon
Tên InForum: Hades.Long
Chức Vụ: Mod forum/game
Bộ Phận Quản Lý: Forum, Game
Nhiệm Vụ Được Giao: None
Liên lạc ( SDT / FB): Máy Hỏng <---- 01646413635 ----> Sim gãy chưa thay :v
                            FB: fb.com/daolong2000
Thời gian rảnh:6h40 sáng - 12h tối


  Bài viết hay nhất4
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Tên Ingame: DickAll
Tên InForum: Llakicd
Chức Vụ: Mod Helper , Trial Mod
Bộ Phận Quản Lý: Nhóm Leader Clan
Nhiệm Vụ Được Giao: Helper , Quản lý Nhóm Leader Clan , Việc NhokNhut giao.
Liên lạc ( SĐT / FB): Fb: fb.com/ngocson389
                            SĐT: 01626678262
Thời gian rảnh: 7h sáng tới 16h30 , 20h tới 22h nếu ko bận chuyện đột xuất.
  Bài viết hay nhất5
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Tên Ingame: Came_D
Tên InForum:  Doofenshmirtz
Chức Vụ: MOD 4r
Bộ Phận Quản Lý:Clan 0.4
Nhiệm Vụ Được Giao: Quản lý Box Clan 0.4 với nhiều cái linh tinh
Liên lạc ( SDT / FB): https://www.facebook.com/tranthanhdatdat
Thời gian rảnh:
8h đến 16h
  Bài viết hay nhất6
avatar
Nhánh Lập Pháp
Nhánh Lập Pháp
Tên Ingame:DarkNight
Tên InForum:KarryWing
Chức Vụ:MODERATOR
Bộ Phận Quản Lý:Forum , Ingame , Group .
Nhiệm Vụ Được Giao : Quản lý một số hoạt động trên forum , giúp đỡ và quản lý member ingame , làm các nhiệm vụ được ADMIN giao ,..
Liên lạc ( SDT / FB):01676322483 / https://www.facebook.com/Karrywing
Thời gian rảnh: 8H30 - 11H30 , 15H00 - 22H00
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết