Thật ra Wall Hack chỉ làm đi xuyên tường thôi ^^ Wall Hack làm gì có cái vụ bắn không mất mấu, đào đâu ra vậy mấy gái @troll11