BQT xử phạt thật năng thành viên này vì xử dụng Hack quá nhiều lần
Gây rối Server