Báo Cáo Và Phân Bổ Thời Gian Làm Việc Của Moderators

  Bài viết hay nhất1
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Hiện tại thì chúng ta đã bước vào năm học mới. nên lịch trình làm việc của các mod cũng có chút thay đổi và thời gian online cũng sẽ giảm xuống. Vậy nên To pic này lập ra nhằm mục đích báo cáo và phân bổ thời gian làm việc của các moder.

Mẫu Báo Cáo Như Sau
Code:


NickName: FallKon
Thời Gian Online: 12h -> 13h45 và 16h15 đến 22h
Liên Hệ: fb.com/daolong2000
Hot Line: 01646413635 ( nửa đêm cấm troll dưới mọi hình thức     )
  Bài viết hay nhất2
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Code:
[code]NickName: Đu Phiên Mớt (Doofenshmirtz)
Thời Gian Online: 8h đến 9h30'
Liên Hệ: https://www.facebook.com/tranthanhdatdat[/code]
Bạn không có quyền trả lời bài viết