Đơn xin làm mod

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Em tên là : Trần vĩ khang
Tuổi: 15
Tên Trong Game: Baron
Thời Gian Onl Game : 24/5,6,7
Lý Do Muốn Làm Mod : Dẹp loạn bọn hách, muốn dữ yên ổn cho sever.
Mong a Nhựt va A Jerry duyệt dùm e, e tks!! @25
  Bài viết hay nhất2
avatar
Nhánh Lập Pháp
Nhánh Lập Pháp
Chưa đủ tiêu chuẩn
KHÔNG DUYỆT !
Bạn không có quyền trả lời bài viết