[Tố cáo] NeroChaos sử dụng Trainer

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
BIẾT BAO NHIÊU CÁI ĐƠN TỐ CÁO VỀ TÊN NÀY RỒI MÀ CHƯA CÓ AI GIẢI QUYẾT, CHO NÓ RA ĐẢO NỐT LUÔN. THÀNH PHẦN DƯ THỪA CỦA XÃ HỘI. @42 @42


  Bài viết hay nhất2
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Thành viên này sắp bị ban ip r
  Bài viết hay nhất3
avatar
Phó Clan [SHIELD]
Phó Clan [SHIELD]
Tổng cộng đơn này là đơn thứ 3 tố cáo hack :|
  Bài viết hay nhất4
avatar
Tham Mưu Clan [SPADE]
Tham Mưu Clan [SPADE]
Thằng Nero chứa đủ mọi các bẩn thỉu ở Bk: Hack, las, cắn trộm chả còn gì để nói thêm...
  Bài viết hay nhất5
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
Đc cái không sửu nhi như bọn clan Net, còn lại mặt xấu gì nó cũng có. Vậy mới bảo thành phần dư thừa của xã hội mà.
  Bài viết hay nhất6
avatar
Tham Mưu Clan [SPADE]
Tham Mưu Clan [SPADE]
gà mà lại còn thích chơi trội, nó là phần dư thừa trong phần dư thừa trong xã hội :))
  Bài viết hay nhất7
Bạn không có quyền trả lời bài viết