Lý Do đơn giản là đẩy lùi nạn hack của sv ... hack vào sv không đăng ký được thì k chơi được...k chơi đc thì k phá sv đc :)) 
PM : https://www.facebook.com/ISWoGJerry?fref=ts để được đăng ký nhé...
Hệ thống bây giờ đang bảo trì chưa thể dangky đc