Không duyệt ! Thứ nhất e đăng sai box, bài tuyển quân của clan đây nhé : http://www.vcmpvn.com/t4473-hunter-tuyen-quan-danh-sach-clan
Thứ 2 : Chưa có facebook, không duyệt !