Khôi phục mật khẩu tài khoản

  Bài viết hay nhất1
avatar
Phó Clan [HUNTER]
Phó Clan [HUNTER]
Admin, khôi phục giùm tui mật khẩu tài khoản [Hunter]Alone
lý do: Quên pass rồi @@

________________________________________________________________________________________
  Bài viết hay nhất2
avatar
Nhánh Lập Pháp
Nhánh Lập Pháp
Ib trực tiếp với anh Huy nhé!

________________________________________________________________________________________
Tôi chắp tay xin lạy tôi, lạy người đời.
Lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối.
Tôi xin lạy cơn đau.
Bạn không có quyền trả lời bài viết