ai bit cai dat file mss32.dll thi bao minh nhe

  Bài viết hay nhất1
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
vao game lo toan bao la thieu file mss32.dll ai bit bao minh nha @khi51
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Down về . Rồi bỏ vào thư mục gta là xong
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Còn chưa biết down ở đâu thì vào đây http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?mss32 xong rồi down load. Bỏ vô thư mục GTA mà bạn cài đặt
Hoặc bạn có thể vào đây : http://www.dll-downloads.com/hosts.asp?filetype=dll&os=Requested%20Files&file=mss32
  Bài viết hay nhất4
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
dowload bo vao thu muc rui ko dc
  Bài viết hay nhất5
Bạn không có quyền trả lời bài viết