Mọi người ơi! Tin gấp! Mọi người vào xem! Không là ăn nguyên con virus

  Bài viết hay nhất1
avatar
Quản lý cao cấp
Quản lý cao cấp
Mọi người ơi! Sv osin đã thành lập với trang web http://gta.top4vn.com/

Mọi người đừng down bất cứ cái ji của osin vì nó có 1 con Virus chặn tất cả các đường truyền vào trang http://www.gtavnclub.tk

Vì vậy mọi người không nên tham gia vào bất cứ cái ji do osin tổ chức vì nó chứa các Virus ngăn chặn vào phá hỏng sv BK!

Trăn trọng thông báo!
Bạn không có quyền trả lời bài viết