Cần Tránh Khi Nói Chiện Nhãm Trên Y!H

  Bài viết hay nhất1
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
Hôm nay , em cóa nói chiện vui với 1 người , sau khi vừa nói xog ,1 hiện tượng như trái đất sắp nỗ :
Dark Soul: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dark Soul: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dark Soul: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dark Soul: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dark Soul: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dark Soul: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đó k ai # là em DarkSoul , mọi người cẩn thận khi pm DarkSoul :D
  Bài viết hay nhất2
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
ui then emlaga an cuop chu ki cua ta @17 @29
  Bài viết hay nhất3
avatar
Thành viên mới
Thành viên mới
ui thèn này ăn cướp giữa ban ngày kìa @17 coi chừng ăn này @laluot ròy sẻ @yo19 đừng nói nhé @327
  Bài viết hay nhất4
avatar
Thành viên quen thuộc
Thành viên quen thuộc
mài nói đây là ai đây còn ở đó vu khống ng khác ak
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
»--Σ...§åö_Phảj_Xöắñ...Σ--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! \m/\m/\m/\m/\m/\m/\m/
  Bài viết hay nhất5
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
topic này mang ý nghĩa gì vậy .....=.='
  Bài viết hay nhất6
avatar
Phó Clan [V.I.P]
Phó Clan [V.I.P]
đúng rồi thằng EmLaga suốt ngày spam tôi cái chữ này...từ bây giờ dừng ngay cái này lại @@
  Bài viết hay nhất7
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
thế mà nó dám chém gió là DarkSoul Spam .... Nhục vãi hà ...
  Bài viết hay nhất8
avatar
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
?»--S...§åö_PhAj_XöAñ...S--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?»--S...§åö_PhAj_XöAñ...S--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?»--S...§åö_PhAj_XöAñ...S--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
?»--S...§åö_PhAj_XöAñ...S--« Made: OH MY GOD !!!!!!!!!!!!! FUCK YOUR SISTER !!!!!!!!!!!!! YEAH YEAH YEAH !!!!!!!!!!!!! NE CA CHE CHA LA GA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nó nó ác vãi đang bắn CF spam đến dis luôn con gà asd
  Bài viết hay nhất9
avatar
Khách viếng thăm
Nhức đầu mấy cái kiểu spam nhãm yh này lắm.
Mỗi lần lên xem tin nhắn là toàn cái đó. Nhức đầu kinh
  Bài viết hay nhất10
avatar
Chủ Clan [ALONE]
Chủ Clan [ALONE]
:D cái nỳ chĩ là vui thôi , đùa vs em Darkhâm ý mà :D
  Bài viết hay nhất11
avatar
Khách viếng thăm
wow cái chữ ký của thằg Nami kìa. Bán gấp căn nhà @ocmau vãi chưa kìa @nongnuc
  Bài viết hay nhất12
avatar
Quản lý viên
Quản lý viên
Shinichi-KuDo đã viết:wow cái chữ ký của thằg Nami kìa. Bán gấp căn nhà @ocmau vãi chưa kìa @nongnuc

bớt spam nhảm đi ... cảnh cáo đó
  Bài viết hay nhất13
avatar
Khách viếng thăm
mấy cái kiểu spam này cũng khó chịu.
Nhất là khi yh bị virus cứ 1 chập nó gửi wa 1 lần rất khó chịu như Kuner đã nói. Và tôi cũng đã bị 1 lần.
  Bài viết hay nhất14
avatar
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Ông Già Kuner đã viết:
Shinichi-KuDo đã viết:wow cái chữ ký của thằg Nami kìa. Bán gấp căn nhà @ocmau vãi chưa kìa @nongnuc

bớt spam nhảm đi ... cảnh cáo đó
@yeu @yeu thấy chưa có người bảo thằng chicken spam mà nó còn cãi
  Bài viết hay nhất15
avatar
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
nếu k muốn bị nói chuyện nhãm thì xóa yah luôn đi khỏi pm @cam
  Bài viết hay nhất16
Bạn không có quyền trả lời bài viết